13.08.02:
Skade godkjent ettersøkshund på klauvilt av Norsk Kennel Klubs Jakt og brukshundavdeling.

Blodsporprøve med Skade 26.06.02.
Dommer: Arnkjell Johansen. Arr: Follo og Østfold Dachshundklubb.
"Hunden markerer sporstart. Hun arbeider rolig og metodisk i passe tempo og med god kontakt med fører. Ved vinkel med blodopphold får hunden tap, dette utredes med støtte fra fører. Hun har meget god markering ved gjentak av sporet. Resten av sporarbeidet er meget bra, hun utnytter åpent vær systematisk. Hun er lettlest og markerer sårleie. Fører har god forståelse for hundens arbeide. Anvendt tid; 17 min".
Premiering: 2pr.

Fersksporprøve med Skade 16.07.02.
Dommer: Arnkjell Johansen. Arr: Follo og Østfold Dachshundklubb.
"Hunden tar opp 1.5 time gammelt elgspor. Hun arbeider rolig og metodisk i god kontakt med fører. Hun er spornøye, men ved kontakt med elgen går hun over på åpent vær. Dette fører til et mindre tap. Hunden runderer med meget god vidde og tar opp elgsporet. Hun er lettlest og har god kontakt med fører. Ved øyekontakt med elg (ca 100 m) sitter hunden på kommando og forholder seg tyst og i ro til elgen er ute av syne. Prøven avsluttes etter 43 min".
Premiering: 8 poeng.