Birch Coulee's bilder



Femten måneder, september 2013



Femten måneder, september 2013



Sju uker, juli 2012



Sju uker, juli 2012



Sju uker, juli 2012



Sju uker, juli 2012



Fire uker, 6 juli 2012



Fire uker, 6 juli 2012